Cílem Drug Czeching fóra je přiblížit veřejnosti téma testování čistoty psychotropních látek. Společně s odborníky z různých souvisejících oblastí se budeme věnovat i širší, společensky klíčové otázce:

Jaké přístupy mohou vést ke snížení rizik spojených s užíváním psychotropních látek?

26. 6. 2018, 17.30 – 22:30 v aule pedagogické fakulty UK

Různé škodlivé příměsi a nečistoty, vyskytující se v nelegálních psychotropních látkách získávaných na černošedém trhu, jsou častou příčinou nebezpečných a pro společnost zatěžujících problémů. Testování čistoty látek tak může odbourat velkou část těchto nákladů a obtíží, čímž představuje jeden ze základů smysluplné harm reduction politiky (minimalizace poškození uživatelů).
Filosofie harm reduction ve světě dlouhodobě vykazuje pozitivní výsledky a Česká republika v ní jde světu příkladem, co se týče testování čistoty látek ale zaostáváme legislativně i prakticky. Věříme, že společně můžeme najít cestu, jak bezpečně a efektivně zavést alespoň některá z řešení, která se již v zahraničí bohatě osvědčila.
Co vlastně o testování víme? Jaké možnosti se v této oblasti nabízejí? Co doporučují odborníci přímo z praxe a lidé z terénu? Jaké zkušenosti s testováním čistoty látek mají samotní uživatelé? Jsou majitelé klubů a pořadatelé festivalů pro nebo proti? A jakou pozici v této debatě zaujímají ochránci a navrhovatelé zákona? Odpovědi na některé z těchto otázek jsou často velmi překvapivé…

Hlavní organizátor:

Ve spolupráci s:

Partneři:

sananim_cmyk-e1526486255583

Mediální partneři:

Fórum bude simultánně překládáno díky laskavé podpoře Pirátské strany

Drogová politika 20.století je ve většině zemí světa postavená na represivních přístupech, které ztěžují až znemožňují progresivnější intervence spojené s užíváním psychoaktivních látek, prospěšné a napomáhající veřejnému zdraví. Máme za sebou více než půlstoletí (ač v ČR momentálně o něco mírnější) represivní politiky a výsledky neukazují, že by byla efektivní.

Naopak. Odborníci z oblasti snižování rizik užívání psychotropních látek však už léta apelují, že liberálnější politika podpořená přístupem k ověřeným informacím a jednotnou prevencí vede k obecnému snížení problémů s látkami klasifikovanými jako psychotropní látky, ať už se jedná o kriminalizaci uživatelů, či držení látek, jejich čistoty či přístupu uživatelů k harm reduction službám. Důvěra ve státní aparát v tomto kontextu dovoluje uživatelům, aby se chovali zodpovědně, své užívání konzultovali a neohrožovali sebe ani své okolí rizikovým chováním.

Podíváme-li se na problematiku racionálně, musíme připustit, že jsou mezi námi lidé, kteří užívají látky měnící vědomí. Užívají je i přestože jsou zakázané, i přestože mohou škodit jejich psychickému či fyzickému zdraví. Potenciální negativní účinky látek samotných jsou ale jen jednou z možností, jak si může uživatel ublížit. Psychotropní látky zakoupené na černém trhu totiž nepodléhají žádným regulacím a často vznikají za použití amatérských postupů a vybavení.

Nemůžeme se tedy divit, je-li realitou, že tyto produkty často neobsahují jen látku samotnou (v lepším případě), ale také různé další příměsi, plniva, či zbytky chemikálií potřebných k výrobě, které mají často na lidské zdraví mnohem horší účinky než daná psychotropní látka.  V některých případech může mít aplikace takovýchto nežádoucích příměsí i fatální následky. Nebezpečná je však také situace, kdy je jedna látka zaměněna za jinou – devastující fentanylová epidemie v USA je toho živoucím důkazem. Copak byste se napili piva z lahve neoznačené etiketou? Riskovali byste, že je tam třeba methanol? Garance složení užívaných substancí hraje zásadní roli v prevenci negativních jevů spojených s užíváním psychotropních látek.

Testování čistoty psychotropních substancí:

snižuje rizika spojená s užíváním látek zakoupených na černém trhu

umožňuje uživatelům převzít zodpovědnost za své užívání

umožňuje harm reduction pracovníkům navázat kontakt se širokou uživatelskou skupinou, která jinak zůstává izolována

umožňuje získat přehled o kvalitě a druhu substancí na černém trhu

umožňuje včasný zásah v případě přítomnosti toxických příměsí v látkách cirkulujících na černém trhu

Program

17:30 – 17:40 Úvodní slovo

17:40 – 18:00 Pohled zvenčí – Fiona Measham (UK, profesorka kriminologie)

18:00 – 18:15 Kontext užívání v ČR – MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D / Národní monitorovací středisko

18:15 – 18:30 Nové drogy, současné trendy a rizika – Magdaléna Šustková / 3. Lékařská fakulta UK

18:30 – 18:45 Hledisko institucí zastupujících zákon – brig. gen. Mgr. Jakub Frydrych / Národní protidrogová centrála

18:45 – 19:00 Testování v kontextu intervencí nočního života – Mgr. Jakub Černý

19:00 – 19:15 Zkušenosti z klubové scény – Ondřej Veselka (Storm Klub)

19:15 – 19:30 Přestávka

19:30 – 19:45 Zkušenosti z Německa – Tibor Harrach, farmakolog

19:45 – 20:15 Zkušenosti z Mexika – Brun González

20:15 – 20:30 Zkušenosti z jiných zemí (prostor pro publikum)

20:30 – 20:45 Přestávka

20:45 – 22:30 Diskuze

Akce bude simultánně překládána díky laskavé podpoře Pirátů.

Máte otázku, kterou byste rádi položili řečníkům v závěrečné diskuzi? Prosíme, napište nám ji. Otázky zhodnotíme , spolu s odborníky vybereme ty nejrelevantnější, pro které následně budete moci hlasovat na facebookové události.

""
1
Jméno
Pro koho je otázka určena?
Vaše otázka:
Previous
Next

DRUG CZECHING – Veřejné fórum na téma testování čistoty substancí v ČR

26. 6. 2018, 17.30 – 22:30 v aule pedagogické fakulty UK

Youth RISE: Youth RISE – (resources – zdroje, information – informace, support – podpora, education – vzdělání) Youth RISE je mezinárodní nezisková organizace vedená mladými lidmi, která nejrůznějšími aktivitami (v globálním měřítku) usiluje o změnu v přístupu k drogové politice, která by měla být (a není) založená na důkazech a ověřených datech. Youth RISE podporuje a zastupuje mládež, která užívá ilegální substance, nebo na kterou dopadají důsledky neadekvátního nastavení drogové politiky. Youth RISE razí strategii drogové politiky založené na důkazech a na přístupu minimalizace rizik spojených s užíváním (harm reduction).

Youth RISE usiluje o svět, ve kterém společnost řeší potřeby mladých lidí, kteří užívají drogy, prostřednictvím inovativních, humánních, důvěryhodných informací, minimalizací rizik a zvažovaním progresivních perspektiv týkajících se veřejného zdraví.

Koordinátor: Eva Césarová (eva@youthrise.org)

Zástupci spolupracujících organizací: 

Viktor Mravčík, Martin Kuchař, Josef Krejčí, Tomáš Vymazal, Helena Rampachová, Otakar Veselý, Jakub Černý, Barbora Bláhová, David Pešek